Nystedvej 3

NYSTEDGAARD

NYSTEDVEJ 3

 

Ved at følge vejen fra Stampen mod vest kommer vi til en ejendom på

højre side af viadukten.

 

Her var i 1880 Ib Jensen fra Brejning og hans kone, Else Marie Nielsen

fra Tanning. Dette år opførtes et barn Dorthea Marie Sørensen (plejedat

ter?). (Ved tællingerne i 186’) og —70 opføres Ib Jensen under Vognbjerg

— hans kone hed da Ane Johanne Andersdatter; hun var fra Dejbjerg. Der

taltes tre børn: Jensine Marie, Laurids Chr. og Anders. Det var ikke muligt

helt at stedfæste ham, idet alle de kendte huse i forvejen var beboede, men

muligvis har familien boet hos en anden — der kunne jo dengang være mange

i eet hus). Fra Nysted flyttede Ib engang efter 1890 igen til et hus i Vognbjerg.

 

Her levede han og Else Marie deres sidste dage. Huset, de boede i, lå

syd for Overgaards ejendom.

 

Næste ejer hed Peder Iversen. Om ham vides kun lidt; men det kan næv

nes, at ejendommen i hans tid nedbrændte (1907), og det triste skete, at to

børn indebrændte.

 

I 1908 kom Karl Johansen og Nielsine Pedersen, begge fra Holmsland,

hertil. Karl døde 1938, Sine er i Lem. Børn: Frederikke, gift med Valdemar

Larsen, i Lem, Mette Marie, gift med Valdemar Hansen, i Skjern, Johanne

Kathrine, se under Tanning, Christen, gift med Ester ? , i Farskov på

Fyn, Oda Mathilde, se nedenfor.

 

Alfred Olesen fra Velling, gift med Oda Johansen, overtog ejendommen

i 1945, og her boede de, til de i 1965 flyttede til Lem. Børn: Irma, Bente,

Alice, Tonny, Flemming og Kim.

 

De nuværende ejere er Kjeld Mortensen og Lis Færge Dueholm fra Tim.

 

En datter, Maj Britt, samt konens to søstre Ruth og Hanne Dueholm er i

hjemmet.

 

Her bor stadig Kjeld Mortensen. Lis døde i 1991.Lis’s søstre Hanne og Ruth Dueholm, som var der under deres op vækst er for længst flyttet hjemmefra. Det samme er Lis og Kelds tre børn: Majbritt, Birthe og Per.