Nedlagt ejendom

I et hus ikke langt fra det, vi lige har besøgt, var i 1880 Ellen Kirstine

Jensen, 25 år, væverske. Det må antages, at det var hende, der blev gift

med Chr. Degnbol, og som døde, da de boede i Stauning.

Her har boet flere både før og efter Ellen Kirstine, men deres spor er ud-

viskede, og kun den sidste familie skal nævnes. Manden, Mikkel Christen,

døde under fiskeri på Stauning Fjord — han blev fundet i båden, der var

halvfuld af vand. Da både kone og datter hed Mette, blev det selvsagt til

,,gammel Mette” og ,,lille Mette”. Efter ,,lille Mette”s død i 1903, måtte

også dette hus forsvinde.