Nedlagt ejendom

(Ved tællingen 1834 findes i Nysted en familie: Skomager Andreas Ni-

colaj sen Cornette, gift med Ane Else Christensdatter. De havde en søn,

Andreas Jørgensen Cornette. Hos dem var desuden husmoderens fader,

Christen Jensen, og hans kone, Ane Kirstine Nielsdatter. Hvor i Nysted de

boede, vides ikke).