Nystedvej 8

NYSTEDVEJ 8

Ledvogterhuset (nr. 67)

 

Den første ledvogter, der her høres om, hed Lorents (efternavnet utyde-

ligt). Hans kone hed Jensine, og der var fire sønner.

 

I 1890 taltes Jeppe Nielsen og Mette Johanne Poulsen.

 

Derefter kom Nis Hansen og Cecilie Poulsen her fra sognet. Cecilie døde

1903, hvorefter Nis blev gift med Ane Knudsen fra Rindom. De flyttede

1916 til Skjern. Børn: Marie, Maren, gift med Kristian Skaaning, i Holste-

bro, Anna, gift med Cenius Skaaning, i Holstebro, Signe, gift med Bertel

Christiansen, Johanne, gift, i Amerika, Agnes, gift med Cilius Svostrup,

Helga, gift med P. Christensen, i Skjern, Dagmar, gift med Holger Tonne

sen, i København.

 

Nu kom Iver K. Pedersen, snart efterfulgt af Laurids Larsen fra Thy og

konen Ane Nielsen fra Uglev. De var her til 1922. Børn: Kristian, gift med

Elisabeth Andersen, se Tanning, Nicoline, gift med P. Henriksen, i Silke

borg, Henrik, gift med Marie Karlskov, i Give, Erhart, gift med Johanne

Andersen, se stationsbyen, Maren, gift med Arthur Klavsen, se nedenfor,

Herman, gift med Marie ? fra Tønder, i Gørding, Holger, gift med

Inger ? fra Vejrup, i Esbjerg.

 

Efter dem kom Chr. Nielsen og Ingeborg og derpå Martin Klavsen fra

Tim, gift med Ane Pedersen. De flyttede i 1934 til Tim. Klavsen havde

været gift før, og både han og Ane havde børn, før de blev gift med hin

anden. Af disse nævner vi kun Arthur, som nu bor i huset. Sammen havde

de fem børn: Anna, Charles, Ellen, Edith og Hans.

 

Næste beboer var Søren Jensen.

Efter i mange år at have siddet til leje i huset købte den nuværende be

boer Arthur Klavsen i 1954 huset af D.S.B. Arthur er gift med Maren Lar

sen (se ovenfor) Børn: Else, gift med Bøgh Nielsen, er i København, Klara,

er i hjemmet.

 

Her bor Gunhild og Søren Jensen.