Nedlagt ejendom

 

Den sydligste og sidste gård i Nysted ejedes i 1787 af Boje Jensen, hus

mand og landsoldat. Konen hed Marie Laustdatter, og der nævnedes tre

sønner.

1801 kaldtes Boje tømrermand, og konen hed denne gang Kirsten Jensdatter.

I dette ægteskab var der fire børn. Boje og hans kone var her stadig

i 1834; en datter Karen, var da gift, og hendes mand Hans Thomsen, var

indsidder.

 

Ejerne i 1845 var Niels Hansen fra Skjern og Ane Kirstine Andersdatter

fra Hanning. De synes at være flyttet hertil fra en af Tanninggårdene. Der

var to døtre, Else Marie, se nedenfor, og Mette Kirstine, gift med Chr.

Nielsen, Vognbjerg hede.

 

Næste ejer var Søren Jensen fra Ulfborg, gift med ovennævnte Else Ma

rie. Hun blev efter Sørens død gift med Ib Jensen (se Nysted).

Nogle år efter har vi Henrik Christensen som ejer. Han var fra Brejning,

og han var gift med Kirsten Hykkelbjerg fra Lem. Ane Kirstine Andersdatter

var stadig på gården som aftægtskone.

 

I 1880 var Niels Chr. Andersen, kaldet Smed, fra Sdr. Nissum kom

met her sammen med sin kone, Kirstine Pedersen fra Lomborg. De var her

i 30 år. Børn: Jens Vang, lærer på Holmslands klit, Mariane Edel Marie,

Maren, gift med Chr. Tang, se Kongsholm, Margrethe Kirstine, Pouline,

Mathilde Marie, gift med Hans P. Ammitzbøll, se Alkjærsig.

 

Nu kom Chr. Slot Sørensen og Sine fra Holmsland (se Vognbjerg). De

solgte i 1917 til Chr. Astrup og Ane Marie, begge fra Stauning. Efter nogle

års forløb byttede de ejendom med en i Skjern. Børn: Jens, gift med Val-

borg Christensen, Søren, gift med Anna Mortensen, vognmand i Tarm,

Mette, gift med Johannes Mortensen, i Lønborg, Kirstine, gift med Hans

Jørgensen, i Skjern.

 

Forskellige familier rykkede nu ud og ind, nogle som bestyrere, andre

som ejere. Vi nævner: Jens Olsen, Bertel Brunhøj, Peder Christiansen. Så

ejede Nørgaard Dalgaard i Bølling gården i nogle år.

 

Endelig kom den nuværende e er Rasmus Peder Madsen, der som nævnt

lagde gården sammen med den foran omtalte ejendom.