Nystedvej 2

NYSTEDVEJ 2

 

På vejens anden side ligger en gård, på hvilken vi 1860 fandt Niels Poul

sen fra Tanning, husfæster og daglejer, gift med Else Marie Mikkelsen fra

Letager (se Vognbjerg).

 

1870 var her Peder Madsen, ligeledes kaldet husfæster, gift med Ane Kri

stensen (se Vognbjerg hede).

 

Næste ejer var Mads Sørensen, kaldet Smed, (vi mødte ham øst for banen

og vil møde ham igen på næste ejendom). Hans kone, Johanne Poulsen, var

fra Ny Sogn. Børn: Karl, grønthandler i København, Peder, gift med Ka

thrine Lauridsen, gæstgiver i Ringkøbing, Frederik, gift med Amalia Niel

sen, i Brande, Johannes, gift med Katrine ? , Gjærbøl v. Snedsted, Chr.,

gift med Signe M. Christensen, i København, Søren, død som ung, Martin,

død som ung.

 

Vistnok i 1903 kom Hans Haagen Esmark fra Tanning og Karen Jensen

fra Fjelstervang til gården. Hans var udlært snedker, og brød træværket

sammen ude eller inde, så gik der bud til Hans, som mødte med værktøj et

i en sæk på ryggen — ja, det var dengang. Karen gik ud som kogekone og

hjælper i hjemmene. De solgte 1933 og flyttede til Skjern, og siden er begge

døde. Datteren, Kirstine Esmark, er gift med Chr. Pedersen, lillebilforret-

ning i Skjern.

 

Efter Esmarks fulgte de nuværende ejere, Chr. M. Larsen fra Stauning

og Sørine Christensen fra Brande. Chr. Larsen var i sognerådet 1943—50.

På ejendommen, hvor før holdtes to køer, er der nu en veldrevet gård, tak

ket være dygtigt arbejde, køb af jord og opførelse af stald og lade. Børn:

Ingrid, gift med Axel Madsen, bor i Lem, Margit, gift med Hans Jensen,

bor i Nr. Omme, Holger, Jens Gunnar, Ellen.

 

I 1972 flyttede Sørine og Christian Larsen til Kirkebyen. Sønnen Holger Larsen og hans kone Meta tog over. De har børnene: Marianne, Dorthe, Carsten og Lars. Det var dog ikke landbruget Holger satsede på. Han havde begyndt at bygge huse, da han overtog Nystedvej 2. Det har efterhånden udviklet sig til et større byggefirma, som under navnet :Hansen og Larsen nu beskæftiger 70-80 mand.