Nystedvej 4

NYSTEDVEJ 4

 

Lidt syd for den vej, vi kom med, og næsten skjult mellem træer ligger

en gård.

 

Den først kendte ejer er Peder Justesen. Han er født her i sognet og var

murer. Hans kone, Maren Christensdatter, var fra Vorgod. En søn, Just

Pedersen, kaldes i 1860 kludesamler.

 

1870 var Just husejer og gift med Ane Mogensen fra Holmsland. Hun

kaldtes væverske. Imidlertid døde Just, og Ane blev gift med Christen

Lauridsen, der var født i Vognbjerg. Denne døde i 1896, hvorefter Ane gif-

tede sig for tredje gang, nu med Mads Smed, hvis kone, Johanne Poulsen,

i mellemtiden var død.

 

Næste ejer var Jørgen Hansen fra Velling (?), gift med Marie Jensen

fra Vognbjerg, Stauning. Jørgen Hansen byggede helt nye bygninger, købte

jord og plantede træer, så huset kom til at ligge lunt med skov på de tre

sider. Vi får billedet af en slider, når vi sammenholder dette med hans ar

bejde uden for hjemmet som mælkekusk, vejarbejder og graver og tjener

ved Dejbjerg kirke i mange år. 1943 afstod de gården og flyttede til Skjern.

Her døde Marie i 1944, Jørgen 1965. Børn: Sine, gift med Lauri s Jensen,

Ringkøbing bymark, Marie, i Esbjerg, Lars Peder, gift med Helga Høj, i

Skjern, Jens Peder, gift, tømrer i Ringkøbing, Valdemar, gift med Marie

Johansen, Dahl i Skjern, Vilhelm, gift, Julius, gift, pedel ved byskolen i

Skjern, Dagmar Othilia, gift med Ejnar Olsen, i Skjern, Enna, i Skjern.

Knud, se nedenfor.

 

Knud Hansen fik nu gården. Han er gift med Maja Jensen fra Stauning.

Efter nogle års forløb solgte de og flyttede til Holmsland; de er nu i Skjern.

Derpå fulgte de nuværende ejere, Harald Sørensen fra Hjørring og Chri-

sta Dahl fra Uglbjerg. De har en datter, Ulla.

 

I 1985 flyttede Krista og Harald Sørensen til Skjern.

Nye ejere er Susanne Vibel og Alex Olesen. De har børnene: Esben, Asger, Toke og Katrine.