Nystedvej 6

NYSTEDVEJ 6

 

På den mindre ejendom lidt syd for sidst omtalte var i 1860 Thue Ander

sen fra Velling og Mette Helene (ell. Magdalene) Giødesdatter her fra

sognet.

 

I 1870 fandt vi Chr. Hansen fra Borris, benævnt postbud. Hans kone,

Karen Jensen, var fra Brejning. Chr. Hansen var også tækkemand. Han

døde 1909, Karen 1917. Børn: Hans Peder, i Vejle, Niels Chr., død 15 år

gammel, Adamine, se nedenfor.

 

Efter forældrenes død levede Adamine på ejendommen. Hun var syerske

og passede dette arbejde sammen med sit landbrug, og hun lod opføre helt

nye bygninger. I 1944 solgte hun og er nu i Skjern.

 

Nu fulgte flere ejere: Karl Keseler, Gunhart Keseler og Jens Peder Krog.

 

Nu beboes stedet af Rasmus Peder Madsen fra Bryrup og Anne Pedersen

fra Sejerø. De har købt ejendommen her, og lagt den sammen med gården

ved siden af, som de ejede før. Da gårdens bygninger er ubeboelige, er de

flyttet hertil. Børn: Karin og Gitte.

 

I 1990 flyttede Anna og Rasmus Peter Madsen   til Skjern, efter at have solgt ejendommen til Holger Larsen Nystedvej 2 .Han solgte bygningerne og nogle få tdrl. jord til Lene Synnøve Jensen og Henrik Nørum Andersen. Lene er fra Jelling. Henrik er fra Skjern. Børn: Louise Nørum Andersen.

 

Henrik og Lene solgte i 1998

 

De nye ejere er Linda Krogsgård og Peder Andersen. Børn: Kasper Nørum Krogsgård, Sofie Nørum Krogsgård.