Leding Skole

SKOLEN I LEDING

 

Medens det ved undersøgelsen af forholdene omkring skolen i Rabjerg

efterhånden lykkedes at få et nogenlunde præcist billede frem, viste det sig

adskilligt vanskeligere med hensyn til skolen i Leding. Imidlertid har det

vel også kun ringe interesse at nævne alle de gamle navne på lærere, der i

mange tilfælde kun var i sognet et enkelt år eller måske endog kun en vinter.

Før skolen opførtes (i 1964 Chr. Pedersens ejendom), holdtes der skole

rundt i forskellige hjem, hvor anvendelige lokaler fandtes.

 

Af lærere om ales to Jensener, store og lille Jensen, lærer Elkjær og til

sidst ,,gammel Jørn”. Disse må vel formodes at have været særlig karakteri

stiske på godt eller ondt, siden de huskes bedre end mange andre.

Da lærerne i de fleste tilfælde som omtalt kun var her en vinter, blev de

til en lang række. Ja, selv i det enkelte barns skoletid kunne det blive en

broget samling. Ofte var der tale om ganske unge mennesker, som efter

nogle måneder ,,på Staby” blev sendt ud som lærere, og det kneb med disci

plinen. Der skulle så prøves med en ældre, og det blev førnævnte ,,gammel

Jørn”, som var 68 år. Åbenbart var det for meget til den anden side, i hvert

fald gik det ikke bedre. Der fortælles, at når eleverne syntes, det kunne være

rart med en pause, sagde de ,,di grød svies”, og så måtte han ind for at

køkserere, alt imens de inde i skolestuen vendte op og ned på sagerne.