Bøgholt Skole

SKOLEN PÅ BØGHOLT

DEJBJERGVEJ 13

 

I foråret 1928 begyndte skolen på Bøgholt med frøken Jensine Thomsen

som lærerinde.

 

Denne skoles forhistorie var meget lang. Efter nedlæggelsen af skolen i

GI. Dejbjerg var der nogle børn, der havde for langt til skole, og der var til

stadighed uro om sagen. Dertil kom chancen for mere byggeri ved den nye

station, og det besluttedes da i 1920, at der skulle bygges en skole på Stampe-

bjerget. Sognerådet trak det ud med byggeriet, og omsider tabte man inde

i ministeriet tålmodigheden og anmodede amtsrådet om at sætte sognerådet

under dagmulkt. Dette var man ked af i amtsrådet, og der blev nu forsøgt

fra den side at finde en løsning. Resultatet blev den midlertidige skole på

Bøgholt, indtil en endelig løsning kunne findes.

 

Under frk. Thomsens dygtige ledelse gik skolen godt, med tilfredshed

både hos elever og forældre. Da hun i 1934 flyttede til Hjerm, blev hun ved

en fest takket fra alle sider.

 

Efter hende kom frøken A. Vestergaard fra Hemmet. Hun flyttede året

efter, da skolen flyttede til Dejbjerglund skole, med derop.