Stampe Kær

I Stampe kær har der været flere huse. I det, der lå længst mod syd ind

til Stauning, var i 1880 Frederik P. Christensen fra Skjern og hans kone,

Mette Lauridsen, der vist var født i Vognbjerg. Frederik var søn af Birgitte

og Christen Villadsen, og Birgitte var datter af Mathias Thygesen, præst i

Skjern 1793—1827 (en tid var han også provst). Efter at Mette var død,

levede Frederik ene i huset, indtil han i 1904 flyttede til datteren i Knud-

gaard. Derefter blev huset nedbrudt. Børn: Laust Christensen, gift, murer

i Feldborg, Kristine, gift med Chr. Gammelgaard, Knudgaard i Stauning.