Nr. Vognbjergvej 8

NR. VOGNBJERGVEJ 8

 

Vi kommer nu til den sidste ejendom i Vognbjerg. Denne ligger på den

nordligste skrænt af Vognbjerg banke, hvor terrænet begynder at skråne

mod Lundemose.

 

I 1870 var ejeren Mads Peder Enevoldsen fra Strellev. Han var ugift, og

hans forældre, Enevold Madsen og Kirsten Madsdatter, var hos ham. 1880

havde Mads Peder giftet sig med Ane Cecilie Christensen fra nabogården.

De var her til 1898, da Mads Peder kom ulykkeligt af dage ved fald fra

høstænget. Året efter solgte Ane og byggede et hus ved vejen mod Stampen.

Her evede hun til sin død, og derpå forsvandt huset. Børn: Christen, rej-

ste til Fyn, Elisabeth Kirstine, Enevold, rejste til Fyn, Kirsten, gift med

Anton ? , i Funder, Edel Marie, gift, i Odense, Peder Chr., rejste til

Fyn, Anne, gift med Lars Larsen, karetmager i Aulum, Kirstine, død, Lau-

rids.

 

Nu kom så i 1899 Hans Christiansen, kaldet Lunde. Hans kone var lige

som den forrige husmoder på stedet fra nabogåden og havde samme navn

— de var jo også i familie. De havde en søn, Thomas Lunde, der blev gift

med Nina Nielsen og fik en gård i Finderup. Ane døde i 1906, og derefter

giftede Hans Lunde sig med Ane Iversen fra Hoimsland. I dette ægteskab

var der også en søn, Anshelm Lunde, der blev gift med Hilda Pedersen og

boede i Esbjerg. Hans og Ane solgte og flyttede til Skjern, hvor Ane døde

i 1953; Hans levede til 1955.

 

Næste ejer var Jens Lauridsen (vi har mødt ham i Vesterager, Bundsbæk

og tidligere i Vognbjerg, og vi vil senere endnu en gang støde på ham i

kirkebyen). Jens blev her på ejendommen gift med Elna Jensen fra Skjern.

De solgte i 1950 og flyttede til kirkebyen.

 

Den sidste ejer, som har boet på stedet, var Ejner Chr. Nielsen fra Sjæl-

land. Hans kone, Emmy Olesen, er fra Velling. Nu har de solgt til Villy

Laugesen fra Stampen og er flyttet til Skjern. Børn: Kjeld og Erling.

 

Palle Grønborg