Nr. Vognbjergvej 7

NR. VOGNBJERGVEJ 7

 

Vi er tilbage ved Vognbjergvejen og fortsætter mod vest, og snart har vi

en ny gård på venstre side. Det var Marinus Pedersen, der i 1957 byggede

på opdyrket hede. Hans kone, Ketty Nielsen, er fra Sdr. Vognbjerg. De har

to børn: Anna Marie og Susanne.

 

Efter både Marinus og Ketty Pedersen var døde, blev det Niels Jørgen, der blev boende i hjemmet. Han er gift med Gitte Nyrup fra Ølgod. Gittes bedsteforældre, Maren og Arthur Clausen, har boet Nystedvej 10. Gitte og Niels Jørgen har datteren Trine.