Nr. Vognbjergvej 6

NR. VOGNBJERGVEJ 6

 

Kun få meter sydligere ligger førnævnte ,,tvillingegård”, som i 1809

ejedes af Hans Lauridsen fra Marup.

 

1831 kom Laurids Gjødesen, der var gift med Anne Nielsdatter. De havde

en datter, Mette.

 

Fire år efter solgte de til Bennet Jacobsen fra Faster og Mette Stephans-

datter fra Skjern.

 

Ved tællingen i 1845 var disse aftægtsfolk, mens gården nu ejedes af

sogneforstander Jens Chr. Andersen, som kom fra Stauning. Hans kone, Ane

Marie Bennetsdatter, var fra Faster. Børn: Bennet og Mette.

 

I 1860 havde enke Ane Marie Bennetsdatter gården. Børn i hjemmet:

Mette, Andreas, Johanne og Karen.

 

1866 finder vi Benjamin Madsen fra Lem og Margrethe Madsen fra No

samt børnene, Mads Madsen og Mads Pedersen Madsen.

 

Der kommer ny ejer i 1871, nemlig Jens Christensen, kaldet Kroer. Han

var ligesom sin kone, Ane Hansen, fra Lønborg. Vi har tidligere mødt Jens

Kroer på Uglbjerggård, hvortil han flyttede i 1905. Han var sognefoged

fra 1885 og i sognerådet 1880 86 og 1898—1904. Ved tællingen i 1880

taltes følgende børn: Hans Chr., Ane Else Kathrine, Maren Petrea. Endvi

dere i gården enke og kapitalist, Kathrine Marie Svendsdatter, samt konens

broder, Mads Hansen, skomager, senere skomager i Skjern, kendt under nav-

net Mads Varridsbøl.

 

Mads Rahbæk Plauborg, søn af lærer Plauborg, gift med Kirstine Peder

sen Lunde fra Stauning, var her fra 1905 til 1937. De boede derpå en år

række på Bøgholt og senere i Skjern, hvor begge siden er døde. Børn: Svend,

gift med Agnes Krogasgaard Kristiensen fra Stauning, bor i Andrup i Stau-

ning, Hans, gift, tømrer, bor i København, Harald, gift med Astrid ?

chauffør i Skjern.

 

Herefter var Jens Lauridsen, som vi senere møder i Vognbjerg, på går

den et år.

 

Nuværende ejere er Jens Krejbjerg fra Nisgaard og Signe Johanne Ganer

fra Alkjærsig. Børn: Anton Ganer, gift med Ester Mortensen fra Gi. Dejbjerg,

bor i Kolstrup i Lem, Peder, gift med Sonja Larsen fra Esbjerg, bor

i Horne, Anker, død, Mariane, gift med Robert Jørgensen, er i Ålestrup,

Henning, gift med Hanne Thygesen, bor i Køge, Thorkild, er i København,

Niels Jørn, er i Nissum.

 

Her bor Anni Marie Boesgård og Michael Winther. Børn: Jeanette - Henriette.