Nr. Vognbjergvej 4

NR. VOGNBJERGVEJ 4

 

Ved at fortsætte med vejen kommer vi snart til næste gård, der ligeledes

ligger nord for vej en, bag en stor have.

 

(Denne gård med matrikulsnummer 1 a Vognbjerg må formodes at have

været den første ejendom i byen. Der er dog også den mulighed, at ,,tvil

linggården”, matr. nr. 2 a Vognbjerg, er bygget omtrent samtidig. Det var

tidligere meget. brugt at lægge ‘gårdene sammen to og to, og da udbygnin-

gerne til den første oprindeligt lå syd for stuehuset, kom de nær til hin-

anden.

 

Ved folketællingen i 1787 og 1801 nævnes tre familier i Vognbjerg, og

der tales om gårde. 1834 er der 18 og i -45 20 beboede steder; i 1880 nås

24, hvilket vistnok er rekord. Her må betænkes, at Vognbjerg dækker et stort

areal. Det grænser i øst til Lyager og Sortekro, i syd til Skjern og Stauning,

i vest følger det Stampen fra Stauning til det sydvestlige hjørne af Lunde

mose, og endelig grænser det i nord til Dejbjerglund gennem Lundemose

og heden. Var der nogen, der sagde hm hm? — det tænkte vi nok! Her må

så medgives, at der i 1790 blev sat skel mellem Dejbjerglund på den ene side

og de to Tanninggårde og Præstegården på den anden side. Man enedes om

en linie til Stauning skel, dog sådan at de to Tanninggårde og Præstegår-

den af Dejbjerglund skulle have 30 td. land af Dejbjerglunds hede øst for

Lundemose).

 

Vi er atter tilbage ved gården matr. nr. 1 a, som vi kom bort fra. Den

først kendte ejer var Laust Jacobsen og hans kone Maren Jensdatter.

 

Fra 1816 til —42 var her Chr. Jespersen, gift med Birgitte Kirstine Poulsdatter,

og deres børn: Ane Marie, Maren Kirstine, Maren og Poul.

 

1842 overtoges gården af Karl Begge Taymose fra Sædding; hans kone,

Karen Pedersdatter, var fra Houen, og de havde en datter, Ane Kirstine.

Nu kom Chr. Thomsen fra Stauning og Elisabeth Kirstine Madsdatter

fra Lønborg. Der tales følgende børn: Iver Chr., Thomas, Edel Marie, Chr.

og Ane Cecilie.

 

Omkring 1875 fik sønnen Thomas Christensen, kaldet Vognbjerg, går

den. Han var gift med Else Marie Pedersen fra Lomborg, og de var her til

1915. Thomas holdt i mange år søndagsskole i hjemmet. Vi møder dem

senere på Stampebjerg. Børn: Ane Cecilie, se senere under Vognbjerg, Peder

Chr., gift med Birtha ? , møbelsnedker i Videbæk, Mariane, gift med

gdr. Jens Landting i Hanning, Christen, gift med Johanne, cementstøber i

Lemvig, Edel Marie, gift med Laurids P. Lauridsen, grosserer i Skjern,

Laurids, død som barn, Julius, se nedenfor, Otto, se under Stampebjerg.

 

I 1915 overtog Julius Christensen gården. Hans kone, Othea Christiansen,

var fra Gl. Dejbjerg. De havde stedet til 1946, da de flyttede til en lille

ejendom, hvor vi senere møder dem. Børn: Ejner, se senere under Vognbjerg,

Dagny, gift med Jens Mortensen, har en gård i Sædding, Henry, gift,

i Viborg, Else Marie, gift med Harald Lunde, i Leding, Kaj, i Haslev.

 

De nuværende ejere, Karl Keseler fra Lille Skindbjerg og Anne Bulig

fra Sahl ved Vinderup, kom hertil i 1946. Børn: Inge og Birthe.

 

Karl Keseler solgte stedet til brodersønnen Birger Keseler fra Lille Skindbjerg. Han er senere blevet gift med Ella Nexgård fra Tarm. De har børnene Anders og Ditte.

 

Birger arbejder på Vestas i Lem, også Ella har arbejde. En tid forsøgte de sig med strudsehold, men det er opgivet igen.