Nr. Vognbjergvej 2b

SKOVLYST

NR. VOGNBJERGVEJ 2B

 

Ovennævnte hus er ikke til mere, men lidt derfra i kommunens plantage

opførte Marinus Jensen et hus, som senere er blevet kaldt ,,Skovlyst”. Det

har i tidens løb huset mange familier for kortere eller længere tidsrum. Nu

ejes det af slagtermester Gade Jensen i Skjern.