Nr. Vognbjergvej 2

LILLE VOGNBJERG

NR. VOGNBJERGVEJ 2

 

Nu går det videre med vejen, og det går nedad; men snart er der en gård

til højre, og vi svinger derned.

 

I 1787 var her en enke, Maren Pedersdatter, som hos sig havde en datter

af første ægteskab.

 

Ved tællingen i 1801 står der om Maren, at hun er konens moder. Man

den hedder da Niels Bendtsen og konen Ane Marie Nielsdatter. Der er tre

børn: Bendt, Mette Marie og Niels. (1834 er Niels Bendtsen borte. Derimod

finder vi både nu og i 1845 enken, Ane Marie Nielsdatter, og sønnen Niels

i et hus. Han kaldes henholdsvis ,,murermester” og ,,murer og smed”. Efter

—45 ser vi dem ikke mere, og ingen ved, hvor huset har været).

 

Efter denne afstikker kommer vi tilbage til gården. Her var i 1820 en

Peder Lauridsen, og det må formodes, at det var hans søn, der bagefter fik

gården, i hvert fald hed næste ejer Laurids Pedersen. Hans kone, Maren

Kirstine Jensdatter, var fra Krogsgaard i Stauning. De flyttede 1834 til

Engsig i Skjern. Der var 3 børn: Peder, Jens og Kristen. Den sidste møder

vi senere i Nysted.

 

Nu fulgte Søren Pedersen, kaldet Lunde, fra Sdr. Vognbjerg og Anna

Hedvig Hansdatter fra Kjærgaard. De blev her til deres død, hendes i 1876

og hans i 1877. Børn: Elisabeth, gift med Hans Nielsen Præst, i Sdr. Omme,

Kirsten Kathrine, gift med Laurids Jørgen Christensen, gård i Snejbjerg,

Ingeborg, død ti år gammel, Hans læste til lærer, men døde før eksamen,

Jens Peder, se under Stampen, Mads, gift første gang med Johanne Mor

tensen fra Dejbjerg, gift anden gang med Else Jensen fra Skjern, snedker

i Skjern, Niels Kjærgaard, gift med Johanne Marie Andersen fra Herborg,

boede i Hanning. De to sidste fik bevilling til at føre slægtsnavnet Lunde,

og herunder var de kendt i Skjern og Hanning.

 

Den nye mand, som vi finder i 1880, købte gården af boet efter forrige

ejer. Hans navn var Chr. Mortensen, og han kom fra Hemmet. Han var gift

med Maren Times Christensen fra Nr. Bork. Chr. Mortensen, eller som han

senere kaldtes Chr. Overgaard, var medlem af Dejbjerg-Hanning sogneråd

1907—13. De var her til 1916, da de flyttede til Skjern. Maren døde 1931;

 

Chr. Overgaard levede til 1943. Børn: (alle med navnet Overgaard) Ane,

død i Skjern, Morten, gift med Marie Ibsen fra Lønborg, mælke- og brænd-

selshandler i Skjern, Thimes, gift med Karen Sørensen, købmand i Skjern,

Andrea, viktualiehandler i Skjern, Johanne, husejer i Skjern, Hansine, gift

med Hans Christensen fra Kloster, i Skjern, Boile, se nedenfor.

 

Boile Overgaard, der derpå overtog gården, var gift med Hansine Petrea

Hansen fra Østertoft i Stauning. De var her i 32 år. 1948 flyttede de til

Skjern, hvor Petrea døde 1949. Boile er siden blevet gift med Regina Søren-

sen fra Borris. Børn: Maja, gift med Martin Kirkegaard, er i Tarm, Krista

gift med Sigvald Jensen, bor i Skanderborg, Niels Chr., se nedenfor.

 

Niels Chr. Overgaard overtog gården i 1948. Hans kone, Ella Dohn er

fra Sjælland. I 1961 døde Niels Chr., og siden har Ella drevet gården med

Børge Olesen fra Velling som bestyrer. Børn: Hanne, Bodil og Niels Chri-

sten.

 

Peder Madsen