Nr. Vognbjergvej 13

BRUNBJERG

NR. VOGNBJERGVEJ 13

 

Vi begiver os videre og støder lidt mod nordøst på endnu et hjem, vi skal

besøge.

 

Her var i 1845 aftægtsfolkene Chr. Jespersen og Birgitte Poulsdatter,

som vi allerede har truffet i Vognbjerg; dengang var de gårdmandsfolk.

Chr. Jespersen taltes sidste gang 1860; men han var da enkemand. Hos ham

opholdt sig to døtre, Ane Marie og Maren Kirstine, den sidste kaldt enke.

Ovennævnte Ane Marie var i 1870 husmoder og gift med Eske Offersen

fra Egvad. Han kaldtes husejer og smed. Maren Kirstine var her også og

tjente til livets ophold som væverske.

 

Disse tre var på ejendommen, til den i 1899 solgtes til Mads Madsen fra

Hanning og Abelone Madsen fra Aadum. Hun døde 1936, og derefter flyt-

tede Mads til sin søn i Faaborg, hvor han døde i 1953. Børn: Kirsten, gift

med Henrik Mouridsen, i Esbjerg, Maren, gift med Anders Pedersen, i

Esbjerg, Kristen, gift med Stense Andersen, i Faaborg, Marie, gift med Elgin

Kjærgaard, i Holstebro, Thora, gift med Hans Møller, Marup i Skjern, Ly-

dia, gift med Peder Pedersen, Hedeby i Skjern, Abelone, se nedenfor.

 

Thorvald Pedersen fra Lønborg, gift med Abelone Madsen overtog i 1932

ejendommen. Thorvald har stadig stedet. Abelone døde 1965. Børn: Peder

Chr., gift med Wanda Bergstedt, snedker i Videbæk, Mads Gregers, gift

med Anna Katrine Hansen, slotsbetjent i København, Mette Kirstine, gift

med Vagn Nielsen, i Herborg, Herluf Møller, specialarbejder, er hjemme,

Solveig Irene, gift med Poul Gert Hansen, har en gård i Opsund.

 

Læge Rimstad ejede ejendommen indtil 1999. Herefter overtog Sonja og Jørn Christensen fra Ribe. Sonja havde dog aner i Dejbjerg, hvor hendes morforældre boede Marie og Sofus Nielsen - Bundsbækvej 13.