Nr. Vognbjergvej 12

STAMPEBJERG

NR. VOGNBJERGVEJ 12

 

Jorden til Stampebjerg var fæste fra Dejbjerglu.nd, og bygningerne lå tidligere syd for og midt for bjerget.

Her var i 1880 Bertel Mikkelsen fra Borris og konen Mette Andersen.

Bertel døde 1898, Mette 1912. Børn: Anders, rejst til Amerika, var med i den spansk-amerikanske krig, hvor han døde, Mikkel Kousgaard, i Amerika, Johanne, gift, i Alslev v. Varde, Mariane, gift, Mekkeline, død 1942 i Esbjerg, en søn, Aksel Mikkelsen, bor i Foersom.

 

Efter at Mette var død, købte Thomas Vognbjerg ejendommens jord, medens huset blev lagt øde. Da Thomas i 1915 havde afstået gården i Vognbjerg, byggede han et mindre hjem på Stampebjerg og flyttede hertil sammen med Else Marie. Hun døde på denne ejendom i 1921. Thomas livede til 1933.

 

I 1918 overtog sønnen Otto Christensen stedet. Der blev købt mere jord og bygget større bygninger. Otto blev gift med Marie Vognbjerg fra Rabjerg. Hun døde 1923, og Otto blev gift igen, anden gang med Mariane Jensen fra Hanning. De solgte i 1944 og flyttede til Skjern, og her døde Otto i 1960. Børn: (to i første og tre i andet ægtesk.) Anna, gift med Hans

Kirkegaard, i Brejning, Viggo Marino, gift med Inga Lauridsen, er i Kolding, Marie Høj, gift med Knud Erik Ladefoged, er i Hjørring, Maren Høj, gift med Henry Madsen, er i Lønborg, Peder Høj, gift med Lilly Jensen, bor i Skive.

 

De nuværende ejere, der kom efter sidst omtalte, er Chr. Jensen fra Borris og Else Jensen fra Skjern. De har en søn, Johannes.

 

Her bor Jonna Kabel og Per Larsen