Nr. Vognbjergvej 11

NR. VOGNBJERGVEJ 11

 

Stadig i lige linie mod nord har vi igen en ejendom. Her var i 1841 Mads

Eriksen fra Skjern og Kirsten Marie Ovesdatter fra Nr. Vium.

 

1850 hed manden, som var fra Hanning, Jens Jensen. Hans kone, Ane

Marie Enevoldsdatter, var fra Holmsland. Børn: Enevold Chr., Jens Laurids,

Ellads Kirstine og Kirsten. Samme år taltes som aftægtsmand Mads Eriksen.

 

I 1870 solgte Ane Marie Enevoldsdatter, nu enke, til ovennævnte Jens

Peder Korsholm. Hun havde på det tidspunkt endnu en datter, Maren.

Niels Jensen, kaldet Vibe, fra Velling havde overtaget ejendommen i

1874 Han var gift med Ane Jensen fra No. I 1890 havde de en plejesøn,

 

Jens Andreas Jensen, vistnok fra Jerne. Ane havde en broder, Anders, som

kom og boede hos dem, og som efterhånden overtog driften af ejendommen.

Efter Niels’ død 1905 solgtes ejendommen. Ane døde i 1908 efter at have

levet sine sidste år i en tilbygning sammen med broderen og en kone, ,,gam-

mel Mette”. Da Ane var borte, flyttede Anders til sønnen Jens på Ringkø-

bing bymark. To døtre, Kirstine og Andrea, havde deres hjem her i sognet,

mens de var unge.

 

Chr. Jensen fra Ikast og Elise Jørgensen fra Herborg kom hertil 1905.

Hun døde 1909. De havde en datter, Marie, som blev gift med Knud Bjerre

gaard, Højbo i Bjerringbro. Chr. Jensen blev gift anden gang med Anne

Nisgaard fra Hanning. De flyttede omkring 1942 til Skjern. Børn: Ella,

sygeplejerske, i Silkeborg, Kathrine, bor i Skjern, Ingrid, gift, i Sønderjyl-

land, Lilly, gift, er i Silkeborg.

 

Af beboere siden kan nævnes Jens Madsen (se under Rabjerg), Carl Vil-

helm Mortensen og Anders Kjær Madsen.

 

Ejendommens jord, der er bortsolgt, ejes nu af Villy Laugesen, Stampen.

Bygningerne er købt og bebos af maskinist Kristiansen fra Aalborg.

 

I 1966 boede Asta og Jens Peter Germansen på stedet.

 

I 1988 kom Ove Høj Madsen og Linda Nygård fra Rabjergvej hertil. Det var rigtig gamle stråtækte bygninger, som Ove og Linda gik i gang med en gennemgående ombygning og restaurering af Ove og Linda har børnene: Claus og Heidi..

 

Foråret 2000 brændte huset, og alt hvad der var i det. De gik så hurtig som muligt i gang med at bygge nyt. Til jul kunne de flytte ind i et pænt nyt hus, uden stråtag.