Nr. Vognbjergvej 10

STAMPEN

NR. VOGNBJERGVEJ 10

 

1787 ejedes Stampen af Jens Pedersen og Ane Hansdatter. De havde to

sønner, Peder og Jens.

I 1801 hed manden Jens Jensen (muligvis Jens Pedersens søn), og der

taltes en datter, Anne Marie.

 

Snart efter kom en ny ejer, nemlig Bennet Mortensen, født i Tanning

1775, gift med Else Nielsdatter fra Vorgod. De havde en søn, Jens Bang

Bennetsen. Else døde 1815, og Bennet Mortensen — eller som han kaldtes

Bennet Stamp blev senere gift med Kirsten Nielsdatter.

 

1845 var ejeren Peder Chr. Christensen fra Hee. Hans kone, Maren Hans

datter, var fra Kjærgaard. Marens moder, Elisabeth Kjærgaard, var her også.

Der står om hende, at ,,hun nyder aftægt fra Kjærgaard”; hun døde i Stam

pen 1847. Peder Chr. og Maren flyttede snart derefter fra gården og boede

siden i St. AhIe i Vorgod. Børn: (alle med afternavnene Pedersen AhIe)

 

Mads, gift med Ane Kathrine Jensen, ejer af LI. Ryesminde i Videbæk,

Hans Chr., gift med Birgitte Simmelkjær, Hanning, Dorthea, gift med

Peder Chr. Pedersen, en gård i Ahie, Kristen, født i Stampen 1840, gift

med Ane Olesen fra Vildbjerg, fra 1866 til 1900 ejer af St. AhIe.

Noget tyder på, at der herefter har været en ejer ved navn Niels Chri-

stensen — i hvert tilfælde var han og konen, Maren Lauridsen, aftægtsfolk

på gården i de følgende to ejeres tid.

 

1860 var ejerne Kjeld Christensen fra Stauning og Maren Pedersdatter

her fra sognet. Børn: Peder Christian, Christen og Mette.

Ti år senere fandt vi Laust Nielsen fra Jannerup og Maren Madsen fra

Aal.

 

Nu kom Jens Peder Sørensen, kaldet Stamp, fra Vognbjerg og Ane Sand

Graversen fra Bølling. Ane Sand døde 1904, og to år efter solgte Jens Peder

Stamp; han levede i Skjern til 1927. Børn: Hedevig, gift med Konrad Guld

berg Lauridsen, ejendom i Ølgod, Ane, død 1917, Elisabeth, gift med N.

Chr. Iversen Enggrob, en gård på Holmsland, Graversine, gift med Frederik

Nielsen, Præstbrogård i Aadum, Kirsten, død 1938.

 

Efter dem kom Nikolaj Juhler og hans kone hertil. De kom fra Rom ved

Lemvig og flyttede fra Dejbjerg til Fabjerg.

 

I 1913 overtog Hans P. Jensen fra Vognbjerg gården. Hans kone, Olga

Madsen, var fra Vesterager. Olga døde 191S, hvorefter Hans Peder i 1926

blev gift med Mariane Mortensen, født i Hanning. Han var i sognerådet

1921—29 og i menighedsrådet i 15 år, deraf syv år som kirkeværge. I 1942

solgte de gården og bor nu i kirkebyen. Børn: (1. ægtesk.) Karen, se neden

for, (2. ægtesk.) Ida, se kirkebyen, Nora, er i hjemmet, Jens Vagn, lærer i

Grindsted, Anna Olga, frisørsalon i kirkebyen

.

Anders Laugesen fra Kjærgaard og Karen Jensen har nu haft Stampen

siden 1942. De har en søn, Villy.

 

Her boede Anders og Karen Laugesen til 1972. I 1970 brændte gården, stuehuset blev dog reddet. Sønnen Villy Laugesen overtog nu gården og byggede den op. 1975 blev Villy gift med Sigrid Krog fra Silkeborg. Med sig havde hun børnene Anne Sofie og Morten. Villy og Sigrid har sønnen Mads.

 

I 2000 lejede Villy jorden ud til Holger Larsen, og oprettede Villys Hjemmeservice. Året efter købte Holger Larsen gården, og Villy og Sigrid flyttede til Skjern. Mads er også flyttet til Skjern, har et værksted og handler med maskiner.

 

(STUEHUSET ER FJERNET - LAGT IND UNDER MARGRETHELUND)