Hølletvej 13

HØLLETVEJ 13

 

Lidt fra dette sted ved en vej, der går mod vest, finder vi næste ejendom.

På denne var i 1834 Karen Pedersdatter, om hvem der står, at hun lever dels

af sin jordiod, dels af, hvad manden tjener. I 1845 er manden, der hedder

Peder Madsen, til stede. En datter, Johanne Pedersdatter, er hjemme, og hun

blev på stedet i et lille hus til sin død i 1914.

 

1860 ejedes stedet af Jens Jensen fra Stauning og Abelone Nielsdatter

fra Faster. Der nævnedes i 1870 tre børn, Maren, Karen og Niels.

De næste ejere var Eske Houlesen fra Bølling og Else Marie Nielsen.

Efter dem kom i 1880 Niels Christensen fra Tim og Maren Nielsen her

fra sognet. Niels Christensen eller som han kaldtes Niels Kjærgaard døde

1921, hvorefter Maren flyttede til Skjern, og her levede hun til 1932. Børn:

Ane, gift med slagter A. Andersen, i Skjern, Christiane, gift med Urban

Sørensen, i Nyborg, Eskeline Marie, gift med Peder Pedersen, i Felding,

 

Christen Kjærgaard, gift med Tina Jørgensen, landpost i Skjern, Kirstine

Kjærgaard, gift med A; Chr. Nielsen, Øster Bjerregaard i Stauning, Ma

riane Kjærgaard, sygeplejerske, Faaborg.

 

Gården blev nu overtaget af Michael Keseler fra Brejning og Marie Søe

fra Hanning. Michael købte en naboejendom og lagde den sammen med

sin egen. Han valgtes ind i sognerådet i 1937, men i 1942 døde han, og

året efter solgte Marie og flyttede til Skjern, hvor hun levede til 1955.

Børn: Johannes, er i No, Ruth, sygeplejerske, er i Varde, Herluf, gift med

Sine Marie Rahbæk Christensen, har en gård i Ølstrup.

 

Nu ejes gården af Klement Lauridsen. Han er fra Skjern, mens hans

kone, Marie Bulig, er fra Sahl. ved Vinderup. Klement har ligesom sin for-

gænger købt en mindre ejendom, så gården, som den er nu, består af tre

før selvstændige brug. 1953—61 var Klement medlem af menighedsrådet.

Børn: Ketty og Kirsten.

 

Marie og Klement Lauridsen boede her fra 1944 til 1991.

Køerne blev sat ud i 1968 fra da af var der kun grise. Efter 1991 slet ingen dyr på ejendommen.

 

I 1972 blev der bygget til stuehuset. I 1989 blev stald samt en del af stuehuset genopført efter en brand

I 1991 solgtes ca.1,7 ha til Skov og Naturstyrelsen, samt ca. 7,2 ha til Ludvig Stensgård,

Hølletvej 11

 

Marie og Klements barnebarn Hans Jørgen Lauridsen og hans kone Jette overtog nu ejendommen.

De har børnene: Louise, Christopher og Kathrine

 

I 1996 kom der en tilbygning til stuehuset, samt delvis udnyttelse af tagetagen.