Ringkøbingvej 44

RINGKØBINGVEJ 44

 

Frederik Lyhne Jensen byggede i 1957 et hus ved landevejen nord for den

sidst omtalte gård. Familien havde før i nogle år boet i missionshuset. Fre-

derik, der er skovarbejder, er gift med Britta Hillerup. De er begge fra Thy

Børn: Maja, Kirsten, Inger og Finn.

 

Frederik og Britta Lyhne Jensen boede her fra 1959-95.Nye ejere er Knud Erik Jeppesen og Connie Jensen fra Stationbyen. Børn: Nikolaj Jeppesen. Kimmi Jeppesen