Ringkøbingvej 42

RINGKØBINGVEJ 42

KALBYGÅRD

 

Det var i 1871, Otto Ahrenfeldt Rasmussen (Rasmussen er senere slettet)

blev gift med Ane Rindom fra den gård, vi netop er kommet fra. De bo-

satte sig i en ejendom øst for vejen skrås over for den før omtalte. Otto, der

var født i 1842 i Ringsholm, var på flere områder forud for sine samtidige,

således var han blandt de første til at plante træer, og han havde have med

flere slags frugttræer. Otto døde 1930. Ane levede til 1932; hun døde i

Svendborg. Børn: (alle Ahrenfeldt) Andrea Amalie, var lærerinde mange

år i Østjylland, Anders Herluf, se under Alkjærsig og nedenfor, Karen

Rindom, var i mange år sypige, senere gift, kom til Svendborg, Rasmine Kir-

stine, død som ung, Anders Mejnert, se nedenfor.

 

Anders Mejnert havde gården en årrække. Derpå blev han købmand i

Stauning, og her døde han i 1964.

 

Hans broder, Anders Herluf Ahrenfeldt, overtog i 1929 gården efter

ham. Han var gift med Marie Pedersen fra Langskov. Anders Herluf døde

1946, Marie 1947. Børn: Anna Rindom, g. m. landpost Johannes Hansen,

i Stauning, Oda, gift med Alfred Jørgensen, gårdej er i Daugaard, Kirstine,

gift med Niels Smed, gårdejer i Stauning, Minna Herluf, gift med Otto

Jensen, er i Hvide Sande, Niels Juhl, se nedenfor.

 

De nuværende ejere er Niels Juhl Ahrenfeldt og Marie Madsen fra Bry-

rup. Børn: Anders, Lars, Ole og Per.

 

Niels Juhl Ahrenfeldt  var her til sin død. Marie blev boende på gården, og jorden blev lejet ud. I 1997 solgte hun gården til Jens Laurids Lauridsen, Lyagervej 6.Marie Ahrenfeldt flyttede til Skjern.

 

Jens Laurids solgte bygningerne og lidt af jorden til Kent Christensen. En mindre jordlod beliggende i Gl. Dejbjerg, blev solgt til Hans Peder Clemmensen i Gl. Dejbjerg. Resten af jorden blev lagt sammen med Lyagervej 6.