Ringkøbingvej 27

SORTE KRO

RINGKØBINGVEJ 27

 

Der er endnu en gård på vestre side af vejen. Før i tiden lå den længere

mod vest ved den gamle landevej, og det var her der var krohold.

 

I 1834 hed kromanden Kristen Nielsen, kaldet Engsig; hans kone var

Marie Svendsdatter (vi har set dem som aftægtsfolk på en af de foregående

ejendomme).

 

1845 var her Anders VuIf Meinert Rindom, født i Velling, og Karen

Marcusdatter. Gården brændte 1859 og blev derefter opført på sin nuvæ-

rende plads ved den nye landevej. Anders Meinert var medlem af sogne-

forstanderskabet i 1851 og nævnes igen som medlem 1865. Vi traf ham

som aftægtsmand på forrige ejendom. Børn: (alle Andersen) Laurids Rin-

dom, sengeliggende gennem mange år, død 1921, Chr. Krogsgaard, se ne-

denfor, Ane Rindom, se næste ejendom, Jacob Rindom, lærer i Brejning,

Chr. Lyder, død som barn, Kristiane Rindom, se sidste gård.

 

Sønnen, Chr. Krogsgaard Andersen, blev nu mand i gården. Han var gift

med Kirsten Marie Christensen fra Skjern. Børn: Anders Mejnert Rindom

Krogsgaard, lektor i København, Knud Krogsgaard, i Amerika, Kristen

Utterup Krogsgaard.

 

I 1880 hed ejeren Christen Pedersen, kaldet Bjerg. Han var fra nordsognet,

og hans kone, Maren Nielsen, var fra Leding. Nogle år efter døde

Chr. Bjerg, og Maren var i 1890 gift med Marius Henriksen fra Lem.

De flyttede 1912 til Skjern. Børn: (første ægtesk.) Petrine, Karen, død,

Niels Bech, rejst til Amerika, (andet ægtesk.) Kirstine, Henrik, i Amerika,

Ane, Laurids.

 

Anton M. Andreasen fra Skjern og Maren Lauridsen fra Fjelstervang

kom til gården i 1912. Maren døde 1954, mens Anton stadig har sit hjem

her. Børn: Søren, er i Skjern, Kaj, se nedenfor.

 

Kaj Mosgaard Andreasen havde gården nogle år; men som følge af svig-

tende helbred har han bortsolgt jorden, og nu bor han sammen med fade-

ren i det gamle hjem.

 

Jorden fra Ringkøbingvej 27 er solgt til Ringkøbingvej 25.

Ejer af bygningerne er Erik Møller Pedersen fra Sdr. Vium. Han er flymekaniker. Erik har flere gange været med FN-folk ude i nogle af Verdens brændpunkter. Han skulle holde deres fly i orden