Ringkøbingvej 25

RINGKØBINGVEJ 25

 

Det går atter et kort stykke nordpå med vejen, og nu er der igen en gård

på vestsiden.

 

Her lå 1870 et hus, hvor Anders Meinert, den sidste kromand i Sortekro,

boede på aftægt, efter at han havde afstået gården. Med sig havde han

sin kone og sin yngste datter, Kristiane Dorthea Rindom.

 

I 1890 var Kristiane husmoder og gift med Kristen Nielsen, kaldet Ho

mann, fra Kongsholm. Endnu engang taltes Anders Meinert, nu 75 år og

enkemand. Kristen Homann drev ikke blot ejendommen, men var tillige

tømrer, og til at begynde med kaldes han også vejmand. Han var i mange

år søndagsskolelærer. 1919 solgte han ejendommen, og siden boede de det

meste af tiden i Skjern, og her døde Kræ Homann i 1939. Kristiane levede

til 1956. Børn: Lyder, se forrige ejendom, Niels Homann, gift med Ka-

thrine Madsen fra Lønborg, er i Skjern, Rasmine Kirstine, gift med Alfred

Olesen, i Vendsyssel, Anders, gift med Sofia Pedersen, se under Rabjerg,

Karl Homann, gift med Marie Søe, havde en gård i Vognbjerg, gift anden

gang, nu i Skjern, Alfred, gift med Marie Johansen fra Løsning, forretning

i Lønborg, Kristian, gift med Karen Andersen, tømer i Horsens.

 

Gården skiftede nu ejer flere gange. Vi nævner: Søren Eriksen, Ølgod,

Niels Chr. Nielsen, P. N. Tornbjerg og endelig Gustav Andersen, gift med

Laura Ammitzbøll, datter af Hans Peder Ammitzbøll, Hee. De var her fra

1925 til 1962, da de flyttede til Skjern.

 

Gården ejes nu af Niels Bollerup fra Hanning. Hans kone er Anna Lau-

ridsen fra Brejning. Børn: Poul Erik og Meta.

 

Anna og Niels Bollerup flyttede fra gården i 1986. Næste ejer var Robert Hansen.

 

Robert solgte gården til hollænderen Op De Haar, der siden solgte den til Ignatius Hermanus Duminicus Jorna og Bea Duminicus Jorna, som kom fra Holland. I Holland havde de haft Duminicus forældres gård på 13 ha. med 30 køer.

 

De har bygget ny stor kostald til 112 køer. I den gamle stald har de kalve og kvier, og de har lejet mere jord.

 

Børn: Ignas, Ronald, Emmy og Johan. De to ældste er ved landbruget.