Vesteragervej 3

VESTERAGVERVEJ 3

 

Ved vejen fra Vesterager mod Lem ligger også et hus på Bækbo grund.

Her har boet smed Henning Orloff Lauridsen, gift med Krista fra Sdr.

Nissum. Børn: Alice, Jan og Jørn.

 

Smedemester Ejler Christensen Lem byggde huset.

 

Karen og Hans Madsen samt datteren Maria Madsen flyttede hertil, efter at have solgt Vesteragervej 14 til Bjarne Møller Jensen.

 

Karen og Hans Madsen levede deres sidste år her, hjulpet godt af Maria.Den tid forældrene ikke

beslaglagde, brugte Maria på at hjælpe andre. Marie kunne mange ting, og gik af vejen for noget,

hvis andre  havde brug for hendes hjælp. Det gjaldt ikke blot familien og naboer, men også andre.

 

Maria er nu på plejehjem i Ringkøbing, og huset er solgt.Ved en skelrettelse mellem Skjern og

Ringkøbing kommune kom huset til at høre til Ringkøbing kommune.