Ringkøbingvej 62

BÆKBOGAARD

RINGKØBINGVEJ 62

 

De tre første mænd, der opføres ved folketællingerne i Bækbo, benævnes

gårdmænd, og der synes ikke andre muligheder end at anbringe dem på

Bækbogaard — det sker dog med forbehold.

 

Christen Poulsen stod i 1801 opført med konen, Else Mogensdatter, og

fire børn.

 

1834 var den daværende ejer Christoffer Pedersen, 26 år, og hans kone,

Ane Christensdatter, 52 år; hun havde bragt 4 børn med sig ind i ægte

skabet.

 

I 1845 ejedes gården af enke Birgitte Madsdatter. Foruden hende var

der to karle og en pige, den ene karl kaldt avlskarl.

Knud Bendtsen, der stammede fra Hanning, ejede gården i 1860. Hans

kone, Marie Jespersen, var fra Rindum, og der var to børn, Laurids og Jens.

De havde en karl og en pige, og desuden taltes Niels Thomsen fra Velling,

22 år, ,,høkker”.

 

I 1870 var Knud Bendtsen her stadig; men i 1880 tonede billedet af fat-

tiggården frem. Bestyreren, Iver Christensen, var fra Hee og hans kone,

Mariane Lauridsen, fra Brejning. Der var 21 fattiglemmer.

Bestyrerfolkene hed 1890 Henning Madsen og Sofie Christensen, begge

fra ølstrup. Der var 22 fattiglemmer.

 

Det gik nu med skiftende bestyrere til 1910, da gården solgtes til Julius

Hansen, og siden da har der ikke været nogen fattiggård i kommunen.

Julius Hansen var, da han kom hertil, gift med sin anden kone, Kirsten

Marie Plauborg. Hun døde 1911. Børn: Laurids, se under Rabjerg, Aage,

har været i Viborg, død 1965, Else, gift i Lem, Marie, gift i Ringkøbing,

Julius Hansen blev gift igen, nu med Marie Thuesen fra Hanning. Børn:

Hans, gift, har boet bl. a. i Lem, Kirsten, gift, i Lem, Anna, gift, i Troldhede.

 

I 1913 brændte gården, hvorefter den flyttedes til sin nuværende

plads. Julius Hansen døde 1942, og Marie solgte gården og levede derefter

i Lem til 1956.

 

Marie solgte til Søren Kaspersen fra Thy. Hans kone, Magny, er datter

af konsulent Vadgaard fra Skjern. Ved valg til menighedsrådet 1961 valgtes

Søren Kaspersen til medlem. Børn: Gunnar og Bente.

 

Magny og Søren Kaspersen boede her til 1993, da de solgte gården og flyttede til Lem. Gården blev købt af Mourits Rahbæk, som bor i Velling, så gården drives ikke mere som selvstændig landbrug. I stuehuset boede Tom Christoffersen til 1998, hvor han købte Ringkøbingvej 39.

 

 INGEN BEBOELSE - KUN STALD I DAG