Lemvej 3

LEMVEJ 3

 

Den næste gård i Bækbo ligger øst for Bækbohøj og ligesom denne nord

for vejen.

 

I 1845 hed manden, som var ugift, Chr. Jensen. Desuden var her aftægts

folkene, Jens Nielsen og Ane Kirstine Christensdatter, samt disses børn:

Niels Chr., Jens og Sidsel. 1860 var Chr. Jensen gift med Kirsten Pedersen

fra Bølling. Der nævntes tre børn: Bodil Kirstine, Jens og Mette Marie.

Sidstnævnte var 1880 husmoder på gården og gift med Chr. Thomsen fra

ø. Lem. Børn: Thomas, havde en gård i Sædding, Christen, se nedenfor,

Kirsten, gift med købmand Døssing i Lem, Jens Peder se under Rabjerg.

Karen, døde 26 år gammel i 1918. Mette Marie døde i 1904. Chr. Thomsen

var i sognerådet 1895—1901. I 1912 valgtes han ind i menighedsrådet, men

i 1915 døde han. De sidste år, han levede, var han gift med Mette Morten

sen fra Holmsland.

 

Sønnen Christen overtog nu gården. Han var gift med Ingeborg Hansen

fra Stauning. De havde en søn, Thomas, se nedenfor.

 

I 1946 fik Thomas Thomsen, gift med Ellen Nørgaard Dalgaard fra Bøl-

ling, gården. Christen Thomsen og Ingeborg flyttede til Lem, hvor hun døde

i 1953. To år senere solgte Thomas, og han og hans familie har efter den tid

boet nogle år i Lem; nu har de en servicestation i Videbæk, og der er Chri-

sten Thomsen hos dem. Børn: Vagn og Mette Marie.

 

De næste og nuværende ejere er Jens Pedersen fra Bækbo i Lem og Edith

Mouridsen Odde fra Lild.

 

Edith og Jens Pedersen boede her til1985,hvor de flyttede til Lem.

 

Vestas manglede på den tid jord for at kunne bygge en stor fabrik på Smed Hansens vej i Lem.Flere af gårdene i Bækbo havde et mindre stykke jord derude. For at Vestas kunne få sine ønsker opfyldt, blev der købt flere ejendomme , og lavet en jordfordeling.

Ejendommen på Lemvej 3 havde herefter kun få tdrl.

 

Hanne Morthorst Petersen fra Ribe og Knud Petersen fra Bedsted i Thy blev de næste beboere på stedet. Hanne arbejder for Amtskommunen og Knud er elektriker. De har børnene: Christina, Lucia, Anna Ida og Andreas.