Lemvej 15

DEJBJERG HEDEGAARD

LEMVEJ 15

 

Gården ligger ved den vej, der fra Lem skærer Ringkøbing—Skjern landevej

og fortsætter op over heden mod Hanning. Den firelængede gård ligger

nord for vejen, og mellem gården og denne strækker sig en efter tidligere

tiders målestok stor have. Markerne op mod heden giver det store frie ud

slag — man kan synes, at der ligesom var noget fornemt tilbagetrukket over

ejendommen.

 

I 1801 kaldtes ejeren Søren Mortensen og hans kone Charlotte Pedersdatter.

De var endnu på gården i 1834, men da som aftægtsfolk; ejeren hed den

gang Christen Thuesen og konen Malene Sørensdatter. I 1845 var disse

stadig ejere af gården, og der nævnes to døtre, Charlotte Marie, 22 år, og

Ane Margrethe, 17 år.

 

Charlotte Marie og hendes mand, Gravers Andersen fra Velling, havde

gården i 1860 og ligeledes i 1870; der var fire børn, Søren, Else Marie, Jens

Chr. og Anders.

 

Ti år senere i 1880 havde Niels Villumsen og hans kone, Ane Ni&lsen

— begge fra Lem — overtaget gården. Der var to børn, Mette, der blev kone

på Andbæk, og Niels, der boede i Brejning.

 

I 1905 solgte Niels Villumsen gården til Chr. Mikkelsen. (Selv byggede

han Lille Hedegaard og flyttede hertil, og her døde Ane i 1906. Niels solgte

i 1909 til Hans Madsen, hvorefter han flyttede til Andbæk. På hans gravsten

læses: f. 1840, d. 1940).

 

Chr. Mikkelsen solgte i 1910 til Søren Smed, som i 1914 igen solgte til

Chr. Bro fra Madum og dennes kone, Barbara Nielsen, fra Thorsted. Chr.

Bro var i sognerådet fra 1929 til 1937 og igen fra 1944 til 1954. Der var

syv børn i hjemmet: Kirstine, er i Esbjerg, Ingeborg, har vi mødt på Rem-

mergaard, Anne, lærerinde i Borris, Christen, har en gård i Hanning, Signe,

er i Ringkøbing, Ingvardt, lærer i Sønderjylland, Niels, overtog gården.

Chr. Bro og Barbara flyttede til Lem i 1954, og der kan vi stadig finde

dem. Niels Bro har stadig gården.

 

Niels Bro boede her til sin død i 1982.Jorden er solgt fra ejendommen.

 

Dernæst kom Gerda og Benny Simonsen. Børn: Kristina og Frederik De flyttede i 2000 til Sandagervej.

 

Nye ejere:Gerti Knudsen, Hans Milling Andersen, Mogens Stærke.

 

 

JENS TROELBJERG