Andbækvej 7

ANDBÆKVEJ 7

 

Den sidste gård i Bækbo ligger nord for sidstnævnte lige ved sognegræn-

sen til Lem. Her var i 1870 Niels Andersen og Maren Mikkelsen. I 1880

havde de syv børn (flere af dem udvandrede til Australien): Else Johanne,

Mikkel Chr., Anton Bang, Laurids Hykkelbjerg, se nedenfor, Ane Kirstine,

gift med Ole Alkjærsig, se Østersognet, Knud, Hedvig. Niels Andersen var

her igen i 1890, benævnt vejentreprenør.

 

Derefter overtog sønnen, Laurids Hykkelbjerg, ejendommen. Han var

gift med Sidsel Thomsen fra Hee. Da Laurids var død 1917, solgte Sidsel

gården og flyttede til Lem. Her døde hun 1943. Børn: Anton Bang, død,

Nelly, i Ringkøbing, Arnold, i Tim, Maja, i Øster Lem, Kristian, i Velling,

Laurence, i København, Karen, i Stadil.

 

Nu skiftede det hurtigt med ejere: Viggo Nielsen, Carl Jensen, P. N.

Tornbjerg, Laurids Hansen, Ejner Gregersen og L. Dideriksen.

De nuværende ejere er Sigfred Dideriksen og hans kone, Tonny Schifter,

fra Randers. Børn: Ester, Anders, Bent og Vagn.

 

Her boede Tonni og Sigfred Didriksen til 1987, hvor de flyttede til Skjern.

 

Gården blev købt af Poul Hansen fra Vesterager. Familien har dog aldrig boet der, så stuehuset har været udlejet til forskellige. På et tidspunkt brændte det.

 

I 1998 solgte Poul Hansen jorden fra. Brandtomten og de resterende bygninger blev købt af Eva Christensen fra Ringkøbingvej og Michael Olesen-Vang. De byggede et pænt træhus på stedet.

Børn: Martin Vang Christensen, Casper Vang Christensen.